• Czynne: Pon - Pt 7:30 - 19:00
 • ul. Belgradzka 5 (Metro Natolin), 02-792 Warszawa
22 644 50 55, +48 537 450 511
 • Diagnostyka laboratoryjna.

NatolMEDIC dysponuje punktem pobrań oraz kontraktem z szybką usługą laboratoryjną, dzięki czemu w przeciągu kilku godzin wyniki większości badań są gotowe do odbioru. Wyjątkiem są oczywiście badania wymagające z natury rzeczy więcej czasu na procedurę laboratoryjną.

Większość z naszych pielęgniarek to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznymi, dzięki czemu bez trudu potrafią odnaleźć pod skórą nawet najdelikatniejsze naczynia i przeprowadzić zabieg bezboleśnie.

Lista wybranych, najczęściej wykonywanych u nas badań

Ludzki organizm jest niezwykle skomplikowanym systemem powiązanych ze sobą tkanek i substancji. Nowoczesna biologia, w tym biologia molekularna poczyniła w ostatnich dziesięcioleciach gigantyczne postępy w zrozumieniu roli poszczególnych pierwiastków, molekuł, białek i tkanek w funkcjonowaniu organizmów żywych. Naukowcy określili normy właściwe dla poszczególnych substancji. Wszelkie niepożądane odchylenia od tych norm są możliwe do wychwycenia już na początkowym etapie, dzięki odpowiednim badaniom. W ten sposób otrzymujemy szybką i dokładną diagnozę, dając jednocześnie punkt wyjścia do dalszej diagnostyki.

Badania profilaktyczne mogą uchronić nas przed niejedną chorobą, a w niektórych przypadkach uratować życie. Jest całe mnóstwo chorób, które rozwijają się powoli, bezobjawowo, a kiedy objawy się już pojawią, leczenie jest o wiele trudniejsze, niż gdyby je rozpocząć na wczesnym etapie, na podstawie wyniku rutynowo przeprowadzonego badania profilaktycznego. A tymczasem nie ma chyba mniej kłopotliwej dla pacjenta procedury niż oddanie materiału do analizy. W zależności od badanego parametru może to być  krew, mocz, wymaz ze śluzówki, lub kał.

Przy jakichkolwiek podejrzeniach związanych ze stanem zdrowia pacjenta, zazwyczaj to lekarz rodzinny wystawia skierowanie na określone badania. Należy udać się z nim do laboratorium analitycznego lub punktu pobrań (które przekaże materiał do odpowiedniego laboratorium). W Centrum Medycznym Natol MEDIC nie ma potrzeby udawania się do laboratorium. Próbkę pobieramy na miejscu, a następnie wysyłamy specjalnym transportem do dużego centralnego laboratorium, gdzie większość czynności jest całkowicie zrobotyzowana. Wyniki są dostępne często po kilku godzinach. Do wykonania badań skierowanie nie jest potrzebne, a koszty wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Do podstawowych badań zalicza się przede wszystkim morfologię krwi i badanie ogólne moczu. Wszelkie stany chorobowe, nawet, jeśli są utajone, dają zmiany w obrazie krwi i moczu. To podstawa do dalszej diagnostyki i wykonania bardziej szczegółowych badań, pod konkretnym kątem.

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego?

Na wyniki badań laboratoryjnych mogą mieć wpływ przeróżne czynniki. Niektóre z nich, takie jak płeć, przynależność rasowa czy wiek są niezależne od pacjenta, ale ich stały charakter pozwala na odpowiednie dopasowanie właściwej w danym przypadku normy, przez co interpretacja wyników jest skorygowana i właściwa. Czynniki te są przeważnie uwzględnianie już w samym laboratorium wykonującym analizę materiału.

O innych czynnikach, takich jak  sposób odżywiania, sprawność fizyczna, rytmy biologiczne, cykl miesięczny u kobiet, ciąża oraz zażywanie leków należy z pewnością poinformować lekarza, który zleca i interpretuje wyniki.

Na wyniki badań laboratoryjnych ma wpływ obciążenie organizmu. Posiłek i pora dnia bezpośrednio przed bądź w czasie pobierania próbki do analizy mają wpływ na wynik badań laboratoryjnych. Ilość i rodzaj pokarmu, na przykład spożytego nawet na parę godzin przed pobraniem krwi, może znacząco zmienić niektóre wartości. Na niektóre badania trzeba się zgłaszać na czczo (np. badanie stężenia cholesterolu czy glukozy). Oceniając wyniki, lekarz musi zawsze brać pod uwagę te czynniki. Niektóre badania wymagają więc pobrania próbki o określonej porze dnia (np. rano) albo w określonym stanie (np. na czczo).

Główne czynniki wpływające na wyniki badań laboratoryjnych to

 • Płeć – zakresy referencyjne różnią się dla kobiet i mężczyzn. Dlatego opis materiału wysyłanego do laboratorium zawsze zawiera informację o płci pacjenta.
 • Wiek – zakresy referencyjne zmieniają się z wiekiem. Dlatego opis materiału wysyłanego do laboratorium zawsze zawiera informację o wieku pacjenta.
 • Masa ciała – niektóre zakresy referencyjne zmieniają się z wiekiem. Dlatego opis materiału wysyłanego do laboratorium ze zleceniem tych konkretnych analiz powinien zawierać informację o masie pacjenta.
 • Odżywianie – lekarz interpretujący wyniki, w przypadku niepokojących odchyleń, może zapytać o dietę pacjenta aby trafniej określić diagnozę.
 • Używki – stałe nadużywanie alkoholu wpływa między innymi na obraz krwi i wskaźniki stanu wątroby. U niektórych osób po spożyciu alkoholu przez kilka godzin, a nawet dni, utrzymują się zaburzenia lipidogramu, czyli zmienione stężenie tłuszczów we krwi.
 • Leki i narkotyki – wiele substancji czynnych może zmienić lub zafałszować wartości laboratoryjne, niekiedy trwale, tzn. nawet wtedy, gdy się je odstawi.
 • Pora dnia – organizm ulega wahaniom uwarunkowanym porą dnia, co odzwierciedlają również niektóre wartości laboratoryjne. Pewne badania zatem należy wykonywać zawsze o tej samej porze, uwzględniając dobowy rytm wydzielania określonych substancji.
 • Wpływ hormonów – podczas ciąży zmianom ulegają nie tylko stężenia hormonów płciowych. Wiele innych wartości również wykazuje odchylenia, które jednak na ogół nie są objawem choroby.

 

Badania laboratoryjne profilaktyczne – pakiety tematyczne

Z biegiem lat koszt badań laboratoryjnych ulega tendencji spadkowej. Jest to związane z coraz nowocześniejszymi technologiami laboratoryjnymi. Współpracujemy z największymi firmami na rynku, dzięki czemu nasza oferta badań stale się rozszerza. W związku z rosnącą świadomością zdrowotną w społeczeństwie rośnie popyt na badania o charakterze czysto profilaktycznym. Między innymi takim pacjentom dedykujemy specjalne pakiety badań zawierających, analizy wybrane według konkretnego tematu zdrowotnego. Oferty te mają charakter zmienny, w zależności od sezonu i popytu. O szczegóły należy pytać telefonicznie lub poprzez poniższy formularz kontaktowy.

Przykłady promowanych pakietów:

Markery nowotworowe

Centrum Medyczne Natol MEDIC to placówka o bogatej ofercie onkologicznej. Z uwagi na fakt, że wczesne wykrycie nowotworu to bodajże najważniejszy czynnik wyleczenia, dbamy o stałą ofertę jak najaktualniejszych badań markerów nowotworowych.

Badania 30- latki, 40-latki, 50-latki…  30-latka, 40-latka  i.t.d.

To przykład selekcji badań pod kątem typowych zagrożeń dla danej grupy wiekowej kobiet lub mężczyzn. W jednym przypadku będą przeważały parametry metaboliczne, w innym hormonalne lub jeszcze inne. Rosnąca świadomość zdrowotne naszych pacjentów powoduje, iż często pacjent sam domaga się drobnej zmiany w zestawie badań składających się na dany pakiet. Jesteśmy więc otwarci na sugestie i dopasowanie indywidualne.

Pakiet diabetologiczny

Z uwagi na narastającą częstość występowania cukrzycy dbamy o ofertę badań laboratoryjnych wykrywających tę właśnie chorobę metaboliczną. W jej wykrywaniu i leczeniu kluczowe znaczenie ma badanie cukru we krwi.

Badania hormonalne mężczyzn

O stanie męskości decydują głównie hormony. Badania hormonalne oferowane przez Natol MEDIC zawierają elementy niezbędne do postawienia właściwej diagnozy dotyczącej najważniejszych obszarów funkcjonowania męskiego organizmu, w tym związanych z tym stanów psychicznych

Specjaliści działu

 • Kontakt z natolmedic