• Czynne: Pon - Pt 7:30 - 19:00
  • ul. Belgradzka 5 (Metro Natolin), 02-792 Warszawa
22 644 50 55, +48 537 450 511
  • dr hab. n. med. Maciej Kostrubiec
Specjalista NatolMEDIC

Doktor Kostrubiec jest od 2007 r. – adiunktem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4, gdzie między innymi prowadzi Poradnię Przeciwzakrzepową
W latach 2000-2006r. – pracował jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha

Posiada doświadczeniem w wykonywaniu badań echokardiograficznych, a także diagnostyce inwazyjnej chorób serca (koronarografia, cewnikowanie prawego serca)
Jest współautorem podręczników dla lekarzy i studentów m.in. „Wielka Interna”, „Kardiologia Sportowa” oraz „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa”.
Współautor ponad 70 publikacji naukowych dotyczących głównie zatorowości płucnej i nadciśnienia tętniczego.
Laureat nagród indywidualnych i zespołowych Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (d. Akademia Medyczna) oraz Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Pozostali specjaliści tego działu

lek. med.
Zbigniew Markiewicz

choroby wewnętrzne

dr n. med.
Wiesław Lasota

Choroby wewnętrzne II stopnia, Chemioterapia nowotworów II stopnia oraz Onkologia kliniczna
  • Kontakt z natolmedic