• Czynne: Pon - Pt 7:30 - 19:00
  • ul. Belgradzka 5 (Metro Natolin), 02-792 Warszawa
22 644 50 55, +48 537 450 511
  • lek. med. Bartosz Itrych
Specjalista NatolMEDIC

Lekarz – onkolog, w 2006 roku ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz specjalizację w Onkologii Klinicznej w 2014 roku. Odbył dodatkowe kursy z Opieki Paliatywnej, Patologii Nowotworów oraz Raka Piersi. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku na Oddziale Onkologicznym i Chemioterapii , a także w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Od 2011 roku  pracuje w szpitalu Magodent na Odziale Onkologii Klinicznej i Chemioterapii. Jest członkiem Towarzystw Onkologicznych ESMO (  European Society form Medical Oncology), PTOK ( Polskie Towarzystko Onkologii Klinicznej), PTO ( Polskie Towarzystwo Onkologiczne), EAU ( European Association of Urology). Jest autorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

Prowadzi diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych jak również kwalifikacje do leczenia w ramach badań klinicznych.

Prowadzi konsultacje w zakresie Poradni Chorób Piersi

 

Zainteresowania:

  • Nowotwory układu moczowego – rak prostaty, rak pęcherza moczowego, rak jądra
  • Nowotwory piersi
  • Nowotwory jelita grubego
  • Nowotwory płuc

Pozostali specjaliści tego działu

dr n. med.
Bożena Sikora-Kupis

onkologia kliniczna

dr n. med.
Norbert Piotrkowicz

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Wacław Śmiertka

Położnictwo i ginekologia oraz Ginekologia onkologiczna

dr n. med.
Wiesław Lasota

Choroby wewnętrzne II stopnia, Chemioterapia nowotworów II stopnia oraz Onkologia kliniczna

dr n. med.
Marek Wierzchowski

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Ryszard Krynicki

Radioterapia onkologiczna II stopnia

dr n. med.
Jacek Zwoliński

Choroby wewnętrzne, Chemioterapia nowotworów, Onkologia kliniczna

dr n. med.
Jacek Kryński

Chemioterapia nowotworów II stopnia
  • Kontakt z natolmedic