• Magdalena Miedzińska
Specjalista NatolMEDIC

Specjalista onkologii klinicznej

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Autorka i współautorka prac naukowych oryginalnych i przeglądowych dotyczących leczenia nowotworów. Wykładowca na konferencjach naukowych oraz kursach podyplomowych dla lekarzy z zakresu onkologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Znajomość języka angielskiego.

Zakres działalności: leczenie systemowe nowotworów ginekologicznych, raka piersi oraz nowotworów przewodu pokarmowego.

Pozostali specjaliści tego działu

Dr n. med.
Aneta Borkowska

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Norbert Piotrkowicz

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Wacław Śmiertka

Położnictwo i ginekologia oraz Ginekologia onkologiczna
  • Kontakt z natolmedic