Natolmedic honoruje następujące polisy ubezpieczeń zdrowotnych:

  • Badania labolatoryjne w natolmedic

Badania tarczycowe:

Diagnostyka chorób nowotworowych:

Hormony płciowe:

Cytologia ginekologiczna:

O wszelkie specyficzne badania należy pytać personel recepcji telefonicznie lub drogą mailową.

  • Kontakt z natolmedic