• Chemioterapia.

 • Chemioterapia Warszawa

Centrum Medyczne NatolMEDIC na Warszawskim Ursynowie oferuje chemioterapię standardową jak również chemioterapię niestandardową dla wszystkich pacjentów, którzy maja już dość kolejek i wielogodzinnego oczekiwania na podanie wlewu z cytostatykami.

Chemioterapia wśród wszystkich metod leczenia nowotworów jest powszechniej terapią stosowana niemal w każdym szpitalu onkologicznym. Popularnie nazywana „chemią”, polega na stosowaniu środków farmakologicznych w celu zniszczenia bądź zahamowania rozwoju komórek nowotworowych. Leki stosowane w chemioterapii nazywamy cytostatykami (są to substancje naturalne i syntetyczne). Chemioterapia jest metoda uznaną i stosowaną w postępowaniu onkologicznym od wielu lat. Działaniu cytostatyków poddawana jest większość nowotworów, m.in. nowotwory przewodu pokarmowego, płuc, piersi czy układu moczowego. Mimo wielu skutków ubocznych jakie niesie za sobą podanie leków cytostatycznych ma również wysoką skuteczność w walce z rakiem.

Działanie chemoterapii polega na podawaniu substancji chemicznych ( cytostatyków), których głównym zadaniem jest niszczenie komórek nowotworowych.  Niestety  terapia ta ma również wiele skutków ubocznych gdyż działa nie tylko na komórki rakowe ale także na zdrowe komórki. Najczęstszymi skutkami ubocznymi chemioterapii są :

 • nudności, wymioty
 • brak apetytu
 • zaburzenia odczuwania smaku oraz zapachu
 • biegunka
 • zaparcia
 • wypadanie włosów
 • zatrzymywanie płynów
 • obniżenie odporności
 • zahamowanie funkcji szpiku kostnego
 • uszkodzenie mięśnia sercowego
 • upośledzenie funkcji układu moczowego
 • uszkodzenia miąższu płucnego ( pneumotoksyczność)

Dla każdego rodzaju nowotworu i jego fazy rozwoju, stosuje się odpowiedni schemat chemioterapii. Zazwyczaj stosuje się kilka schematów leczenia danego nowotworu, dobierając je w o

Leczenie chorób nowotworowych z zasady jest leczeniem skojarzonym. Chemioterapię zatem stosuje się w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, radioterapią lub hipertermią tam, gdzie jest to uzasadnione i możliwe. Cytostatyki mogą być podawane w postaci tabletek, kapsułek i płynów, domięśniowo lub dożylnie w zastrzykach oraz dożylnie w postaci wlewów (kroplówek). Chorzy mogą być poddawani chemioterapii w warunkach hospitalizacyjnych lub ambulatoryjnych. Obecnie, wraz z rozwojem technologii medycznych i dostępnością cytostatyków nowej generacji, coraz częściej stosowana jest chemioterapia ambulatoryjna. Warunkami do jej przeprowadzenia jest bezpieczny, małotoksyczny i nie stanowiący zagrożenia dla chorego, program chemioterapii.

Chemioterapia ambulatoryjna uznawana jest przez specjalistów jako korzystniejsza dla pacjenta od chemioterapii przeprowadzanej w warunkach szpitalnych. Onkolodzy wskazują na kilka przesłanek, wpływających korzystnie na chorego i proces terapii:

 • leczenie przebiega w przyjaznym choremu środowisku,
 • pacjent pozostaje w warunkach domowych, w otoczeniu najbliższych, ale jednocześnie pod nadzorem lekarzy i wykwalifikowanych pielęgniarek,
 • pacjent unika częstych hospitalizacji, a tym samym stresu związanego z pobytem w szpitalu,
 • pacjent unika zagrożeń i powikłań, związanych z infekcjami szpitalnymi.

Chemioterapia dzieli się na kilka rodzajów a każdy z nich może być zastosowany w Centrum Medycznym NatolMedic mieszczącym się przy ul. Belgradzkiej 5 ( Warszawa – Ursynów).

Rodzaje chemoterapii nowotworów:

Chemioterapia  radykalna stosowana jest w leczeniu nowotworów chemio-wyleczalnych oraz chemio-wrażliwych ( np. chłoniaki, ostre białaczki). Ma na celu całkowite wyeliminowanie komórek rakowych z organizmu.

Chemioterapia uzupełniająca ( tzw. adjuwantowa) jest najczęściej stosowana terapią w leczeniu cytostatykami. Podawana jest po leczeniu operacyjnym w przypadku usunięcia nowotworu ale kiedy istnieje ryzyko, że w organizmie pacjenta pozostają komórki nowotworowe.

Chemioterapia indukcyjna ( tzn. nieadjuwantowa) stosowana jest celem zmniejszenia masy nowotworu co umożliwi jego efektywniejsze usunięcie poprzez zabieg chirurgiczny.  Ogromna zaletą tej metody jest ograniczenie rozsiewu procesu nowotworowego poprzez niszczenie mikroprzerzutów.

Chemioterapia jedno-czasowa jest zazwyczaj prowadzona równocześnie z radykalną radioterapią. W wyniku jej zastosowania dochodzi do zwiększenia wrażliwości komórek nowotworowych na działanie promieniowania jonizującego a tym samy do ograniczenia ryzyka ewentualnego rozsiewu guza.

Podczas chemioterapii ambulatoryjnej, chorzy mają zagwarantowany ciągły kontakt z lekarzem-onkologiem. W razie pytań i wątpliwości, pojawiających się w przebiegu leczenia, korzystają z konsultacji telefonicznych.

Chemioterapię w wybranych przypadkach można wspomóc hipertermią. Jest ona zalecana w skojarzeniu z chemioterapią przede wszystkim w bardziej zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, pod warunkiem jednak, iż w ocenie lekarza, stan ogólny chorego jest dobry. Łączenie chemioterapii i hipertermii jest procedurą, która zyskała trwałe miejsce w ośrodkach onkologicznych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii i USA.

Hipertermia wspomaga terapię cytostatykami z kilku względów: wzrost temperatury powoduje w pierwszej kolejności uszkodzenie komórek nowotworowych , biologicznie „gorszych”, i słabszych od tkanek prawidłowych, ponadto podwyższona temperatura zwiększa przepływ krwi w obrębie guza, co z kolei powoduje zwiększony dopływ cytostatyku do obszaru nowotworu a także wzbudza czynniki własne ustroju uszkadzające nowotwór.

Onkolodzy podkreślają znaczenie skojarzenia chemioterapii z hipertermią u chorych z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby w przebiegu nowotworów jelita grubego, trzustki, wątroby, piersi, płuc a także niektórych nowotworowych zmian skórnych . Dzięki włączeniu hipertermii w proces leczenia istnieje możliwość uzyskania stabilizacji choroby, a tym samym wydłużenia życia chorego.

Doświadczeni lekarze chemioterapeuci (inaczej zwani onkologami klinicznymi) oraz radioterapeuci pracujący w Centrum Medycznym NatolMEDIC w Warszawie dzięki wieloletniemu doświadczeniu dobierają leki cytostatyczne oraz cały proces leczenia indywidualnie dla pacjenta. Plan chemioterapii jest zależny od wielu czynników m.in. od stopnia zaawansowania choroby, typu nowotworu oraz reakcji pacjenta na leczenie. Dlatego tak ważne jest przedstawienie lekarzowi  całej dokumentacji medycznej z wcześniejszego leczenia. Dodatkowym atutem  leczenia w Centrum Medycznym NatolMEDIC w Warszawie jest możliwość połączenia terapii konwencjonalnych takich jak chemioterapia czy radioterapia z hipertermią. Pacjenci dzięki połączeniu tych dwóch metod mogą osiągną dużo lepsze skutki leczenia nowotworów niż w przypadku stosowania tylko jednej metody.

DROGI PODAWANIA CHEMIOTERAPII

 • doustnie – tabletki, kapsułki
 • dożylnie – iniekcje, kroplówki, wlew ciągły
 • domięśniowo
 • podskórnie
 • do jam ciała
 • dokanałowo

W trakcie chemioterapii chory może być leczony jednym lekiem (monoterapia) lub kilkoma lekami jednocześnie.

Specjaliści działu

 • Kontakt z natolmedic