• Dr n. med. Aneta Borkowska
Specjalista NatolMEDIC

Lekarz specjalista radioterapii onkologicznej. 

Zakres działalności:

  • Konsultacje w zakresie radioterapii, szczególnie w zakresie  nowotworów tkanek miękkich, kości i skóry,
  • Radioterapia stereotaktyczna wybranych przerzutów nowotworowych (np. do płuc, kości, mózgu)
  • Radioterapia nowotworów łagodnych  i chorób nienowotworowych,
  • Kwalifikacje do zabiegów hipertermii powierzchownej i głębokiej w skojarzeniu z napromienianiem (np. w leczeniu czerniaków, mięsaków, nieoperacyjnych miejscowych wznów raka piersi),
  • Leczenie odczynów popromiennych.

 

Wykształcenie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski w Warszawie,
  • Politechnika Warszawska –  Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie
  • aktywny udział w kilkudziesięciu konferencjach zagranicznych i polskich.

Pozostali specjaliści tego działu

dr n. med.
Bogusław Lindner

Ginekologia i położnictwo , Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Norbert Piotrkowicz

Radioterapia onkologiczna
  • Kontakt z natolmedic