• Onkologia.

  • Onkolog Ursynów - Warszawa

Od początku istnienia naszej placówki w dzielnicy Ursynów, onkologia jest jednym z najważniejszych świadczeń medycznych, jakie oferujemy. Do dyspozycji pacjentów oddajemy lekarzy takich specjalności jak onkolog kliniczny,  onkolog – ginekolog oraz onkolog – radioterapeuta.

Poza zespołem specjalistów onkologów  Natol MEDIC dysponuje własną, w pełni wyposażoną salą do podawania chemioterapii oraz innych wlewów potrzebnych w leczeniu onkologicznym. W nowocześnie wyposażonej pracowni do chemioterapii dziennej pacjenci znajdują się pod stałą opieką pielęgniarek. Dbamy o przyjazną i intymną atmosferę, nie pozwalamy aby nasi pacjenci czekali w kolejkach.

Nasz onkolog ma również możliwość rozważenia, czy wskazane włączenie do procesu leczenia terapii zwanej hipertermią. W niektórych jednostkach chorobowych może ona zwiększyć skuteczność współtowarzyszącej chemioterapii, radioterapii bądź immunoterapii.

Diagnoza choroby nowotworowej jest zawsze sporym obciążeniem psychicznym dla pacjenta. Onkolog nie zawsze jest w stanie przekonać od razu, że nowotwór jest dzisiaj poważną chorobą przewlekłą, ale w żadnym wypadku nie jest wyrokiem. Tutaj znacznie lepiej sobie radzi nasz doświadczony psychoonkolog. Zadaniem onkoogoa jest głównie leczenie samej choroby oraz skutków ubocznych jej leczenia.

Będąc placówką ambulatoryjną Natol MEDIC jest zarówno idealnym miejscem do zasięgnięcia tzw. „drugiej opinii”, jak i kontynuacji leczenia z ewentualnymi opcjami rozszerzenia, jeśli postępowanie systemowe  nie jest wystarczające, lub zostało zakończone.

Nowotwór rozwija najczęściej się w wyniku zaburzeń procesu podziału komórkowego w tkance danego organu. Naturalny proces powstawania nowych komórek, które mają zastąpić te obumierające, może ulec zakłóceniu: nadprodukcja nowych komórek lub zatrzymanie procesu naturalnego obumierania starych komórek jest przykładem takiego zaburzenia. Wiele zmian łagodnych i powolnych jest uznawanych za guzy niezłośliwe. Mogą to być polipy, cysty lub różnego typu brodawki. Dają się usuwać bez większych problemów nie atakując przy tym organów i tkanek sąsiadujących. Przedmiotem większej troski onkologa są guzy o charakterze złośliwym, zwane ogólnie rakiem.

Złośliwy rak z czasem rozpoczyna wnikanie do tkanek głębiej położonych oraz okolicznych organów.

Objawy raka zależą od jego położenia. Np. objawy raka szyjki macicy to przeważnie nietypowe krwawienia z pochwy, czyli wykraczające poza normalny okres menstruacyjny. Ból oraz nadmiar wydzieliny też może być potencjalnym objawem, ale przede wszystkim konsultacja specjalisty onkologa może potwierdzić diagnozę.

Rozpoznanie raka na pewno wymaga badań laboratoryjnych. Pobiera się wówczas jakąś próbkę komórek. W przypadkach ginekologicznych może to być np. wymaz ze śluzówki i zleca badanie cytologiczne tego materiału. Cytologia pozwala na precyzyjną ocenę konkretnych komórek znalezionych w wymazie a tym samym stwierdzić wiele anomalii.

W innych organach, jak np. tarczyca, rozpoznanie nowotworu może wymagać badania krwi, USG, lub badania izotopowego

Jednak w ogromnej większości organów, dla stuprocentowej pewności diagnozy, w razie uzasadnionego podejrzenia o nowotwór złośliwy należy również wykonać biopsję. Większość biopsji można pobrać w warunkach ambulatoryjnych. W Natol MEDIC wykonuje się biopsje niewymagające anestezji. Robi się to w znieczuleniu miejscowym. Próbka jest wysyłana z naszej placówki na Ursynowie do specjalistycznego laboratorium i, w zależności od typu próbki, wynik otrzymujemy w przeciągu kilku, do kilkunastu dni.

Polski system opieki zdrowotnej zapewnia refundowane leczenie nowotworów w tzw. trybie systemowym. Pacjenci mają dostęp do nierzadko bardzo kosztownych terapii lekowych lub zabiegów radioterapii. Nie mniej jednak wielu pacjentów decyduje się na uzyskanie wsparcia dodatkowego w postaci

  • drugiej opinii lekarskiej
  • terapii uzupełniających nierefundowanych przez NFZ
  • profesjonalnej opieki psychoonkologa
  • uczestnictwa w tzw. „grupach wsparcia” organizowanych przez przeróżne fundacje i organizacje pacjenckie
  • profesjonalnej opieki dietetyka potrafiącego dopasować dietę do danej choroby nowotworowej

Wszystkie powyższe działania mogą być realizowane w naszej placówce na Ursynowie. Właśnie dogodność dojazdu metrem (100 metrów od stacji Ursynów-Natolin) oraz dostępność kameralnej sali konferencyjnej spowodowały, ze Fundacja Onkologiczna Nadzieja wybrała naszą placówkę na miejsce organizacji swoich Warsztatów Simontonowskich, dedykowanych pacjentom którzy szukają wsparcia psychologicznego.

Druga opinia lekarska nierzadko niczego nie zmienia w planie leczenia lub diagnozie pierwszego lekarza. Nie oznacza to jednak, że to strata pieniędzy i czasu. Sama świadomość pacjenta, że sprawdził informacje, nierzadko dla niego trudne do zaakceptowania, i że kilku specjalistów mówi jednym głosem jest dla niego sama w sobie wsparciem psychicznym. Ponadto lekarz prowadzący pacjenta w dużym ośrodku onkologicznym niejednokrotnie ma zrozumiałe ograniczenia czasowe wynikające z dużej liczby chorych. W placówkach ambulatoryjnych takich jak Natol MEDIC z reguły czasu na rozmowę jest pod dostatkiem.

W trakcie choroby onkologicznej bardzo ważne są również odżywianie i aktywność fizyczna. Jedno z drugim są zresztą ściśle powiązane, bowiem aby zachować odpowiedni poziom aktywności fizycznej organizm będzie potrzebował substancji odżywczych i trzeba zadbać o ich dostarczenie unikając reakcji odrzucenia. Oczywiście warto o planowanej aktywności fizycznej poinformować lekarza. Zazwyczaj zajęcia łączące ruch oraz medytację bardzo dobrze wpływają na ogólną kondycję pacjentów onkologicznych. Do takich zajęć zalicza się m. in. Joga oraz Tai Chi.

Badania kliniczne

W prowadzanie nowych leków czy też metod leczenia jest poprzedzane niemal zawsze badaniami klinicznymi. Jest to proces podzielny na kilka faz, z których ostatnia zazwyczaj zakłada uczestnictwo „prawdziwych” pacjentów, którym podaje się badany lek, lub wykonuje badaną procedurę medyczną aby ocenić zamierzone parametry. Do najważniejszych i zawsze obecnych w badaniach klinicznych parametrów należą:

  • bezpieczeństwo leku czy procedury
  • skuteczność leczenia
  • wpływ na jakość życia pacjenta

Organizator badania może oczywiście oceniać wiele innych parametrów, jak na przykład średni czas do nawrotu choroby i.t.p.

Badacz prowadzi tzw. rekrutację pacjentów potrzebnych do badania poprzez proponowanie im dobrowolnego uczestnictwa, z którego w każdej chwili mogą zrezygnować. Surowo zabronione są przy tym jakiekolwiek formy wynagradzania pacjentów za ten udział. Z drugiej jednak strony najczęściej pacjenci również nie płacą za swój udział w badaniu. W przypadku bardzo obiecujących leków, niejednokrotnie udział pacjenta w grupie leczonej otworzył mu dostęp do najnowocześniejszych i bardzo kosztownych leków.

W połowie roku 2018 Natol MEDIC nawiązał współpracę z firmą prowadzącą badania kliniczne nad nowymi lekami, między innymi lekami przeciwnowotworowymi. Informację o aktualnie prowadzonych rekrutacjach można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście na naszej placówce na Ursynowie.

Specjaliści działu

Dr n. med.
Aneta Borkowska

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Norbert Piotrkowicz

Radioterapia onkologiczna

dr n. med.
Wacław Śmiertka

Położnictwo i ginekologia oraz Ginekologia onkologiczna
  • Kontakt z natolmedic