• Czynne: Pon - Pt 7:30 - 19:00
 • ul. Belgradzka 5 (Metro Natolin), 02-792 Warszawa
22 644 50 55, +48 537 450 511
 • Polityka prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), NZOZ
NatolMedic, prowadzony przez spółkę HT Systems. z siedzibą w Warszawie (02-793) przy ul.
Belgradzkiej 5 (dalej „Administrator”) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych,
informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących
Państwu prawach z tym związanych.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub
bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych droga elektroniczną
poprzez rejestracja@natolmedic.pl.

I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania
  świadczeń zdrowotnych w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
  6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar
  ochrony zdrowia, a w szczególności
  a) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  b) ustawy o ustawy o działalności leczniczej
  c) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  d) ustawy o służbie medycyny pracy
  W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną, w
  której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu
  zdrowia.
 2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
  lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
  a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą
  prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
  a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
  b) potwierdzenie bądź odwołania konsultacji lekarskich; poinformowanie o możliwości odbioru
  wyników badań.
  c) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w
  oparciu o Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
  interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  f) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych
  przez nas usług.

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów
biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 

II. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać
  Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których
  realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

III. Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
  przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji
  będzie to czas nawet do 30 lat.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
  związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres
  przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
  chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla
  określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
  możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu
  lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

IV. Odbiorcy danych

Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać
ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi
pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości
leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach,
które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych
umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności
dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego), innym podmiotom
przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym).

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

 

VI. Pliki Cookies

Nasza strona może wykorzystywać narzędzie Google Analytics oraz inne narzędzia analityczne, które pomagają w uzyskaniu informacji statystycznych o ilości odwiedzin na stronie oraz zachowań użytkowników. Narzędzia te wykorzystują „cookies”. Dane te są całkowicie anonimowe. Ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do pozyskania danych z Twojego twardego dysku oraz innych poufnych danych. Cookies zazwyczaj „zbierają” nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania tych plików na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje, które są zbierane przez ciasteczka pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron oraz dostarczenia użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Internauta, który przegląda strony internetowe może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (np. wyłączyć zbieranie informacji przez pliki cookie).

Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Każdy użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących ciasteczek.

Specjaliści działu

 • Kontakt z natolmedic