• Chemioterapia

Chemioterapia, popularnie nazywana „chemią”, polega na stosowaniu środków farmakologicznych w celu zniszczenia bądź zahamowania rozwoju komórek nowotworowych. Leki stosowane w chemioterapii nazywamy cytostatykami (substancje naturalne i syntetyczne). Chemioterapia jest metodą uznaną i stosowaną w postępowaniu onkologicznym od wielu lat. Działaniu cytostatyków poddawana jest większość nowotworów, m.in. nowotwory przewodu pokarmowego, płuc, piersi czy układu moczowego.

Dla każdego rodzaju nowotworu i jego fazy rozwoju, stosuje się odpowiedni schemat chemioterapii. Zazwyczaj dysponujemy kilkoma schematami leczenia danego nowotworu, stosowanymi w odpowiedniej kolejności.

Leczenie chorób nowotworowych z zasady jest leczeniem skojarzonym. Chemioterapię zatem stosuje się w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym, radioterapią. Cytostatyki mogą być podawane w postaci tabletek, kapsułek i płynów, domięśniowo w zastrzykach, dożylnie w zastrzykach, dożylnie w postaci wlewów (kroplówek).

Chorzy mogą być poddawani chemioterapii w warunkach hospitalizacji lub ambulatoryjnie. Obecnie, wraz z rozwojem technologii medycznych i dostępnością cytostatyków nowej generacji, coraz częściej stosowana jest chemioterapia ambulatoryjna. Warunkami do jej przeprowadzenia jest bezpieczny, małotoksyczny i nie stanowiący zagrożenia dla chorego, program chemioterapii.

Chemioterapia ambulatoryjna uznawana jest przez specjalistów jako korzystniejsza dla pacjenta od chemioterapii przeprowadzanej w warunkach szpitalnych. Onkolodzy wskazują na kilka przesłanek, wpływających korzystnie na chorego i proces terapii:

  • leczenie przebiega w przyjaznym choremu środowisku, pacjent pozostaje w warunkach domowych, w otoczeniu najbliższych, ale jednocześnie pod nadzorem lekarzy i wykwalifikowanych pielęgniarek
  • pacjent unika częstych hospitalizacji, a tym samym stresu związanego z pobytem w szpitalu, oraz zagrożeń i powikłań, związanych z infekcjami szpitalnymi.

Podczas chemioterapii ambulatoryjnej, prowadzonej w NatolMEDIC, chorzy mają zagwarantowany ciągły kontakt z lekarzem-onkologiem. W razie pytań i wątpliwości, pojawiających się w przebiegu leczenia, korzystają z konsultacji telefonicznych.

Chemioterapię w wybranych przypadkach można wspomóc metodą Hipertermii. Metoda wspomaga terapię cytostatykami z kilku względów: wzrost temperatury powoduje w pierwszej kolejności uszkodzenie komórek nowotworowych , biologicznie „gorszych”, i słabszych od tkanek prawidłowych, ponadto podwyższona temperatura zwiększa przepływ krwi w obrębie guza, co z kolei powoduje zwiększony dopływ cytostatyku do obszaru nowotworu a także wzbudza czynniki własne ustroju uszkadzające nowotwór.

Onkolodzy podkreślają znaczenie skojarzenia chemioterapii z hipertermią u chorych z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby w przebiegu nowotworów jelita grubego, trzustki, wątroby, piersi, płuc a także niektórych nowotworowych zmian skórnych. Dzięki włączeniu metody w proces leczenia istnieje możliwość uzyskania stabilizacji choroby, a tym samym wydłużenia życia chorego.

  • Kontakt z natolmedic